Universiteit Leiden

nl en

Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek – Vignettenonderzoek

Date
Thursday 4 February 2021
Time
Address
Online

Miranda Boone geeft de volgende sessie Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek. Ze gaat in op vignettenonderzoek als methode voor kwalitatief internationaal vergelijkend onderzoek. Vignettenonderzoek is een methode die zeer bruikbaar is voor het doen van empirisch onderzoek naar juridische besluitvorming, ook voor onderzoekers die niet intensief geschoold zijn in sociaal-wetenschappelijke methoden. In de sessie zal Boone aandacht besteden aan het nut van proces-mapping ter voorbereiding van een internationaal vergelijkend vignettenonderzoek, de valkuilen bij het ontwerpen van een vignet-studie en het vergroten van de vergelijkbaarheid van de resultaten. Voor voorbeelden put ze uit verschillende door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, waarin de methode succesvol is toegepast.

Boone publiceerde onder meer deze paper over vignettenonderzoek in the European Journal of Probation. De voertaal van deze sessie is het Nederlands. Alle onderzoekers zijn welkom. Gelieve u uiterlijk 3 februari aan te melden bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl).

De reeks ‘Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek’ wordt georganiseerd in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Een volledig overzicht kan u raadplegen odeze pagina.

This website uses cookies.  More information.