Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

A completely normal practice

  • K.M. Visser
Date
Thursday 9 December 2021
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. D.R. Fontijn

Summary

In de Bronstijd werden in Europa veelvuldig bronzen voorwerpen zoals bijlen, zwaarden en sieraden bewust achtergelaten op specifieke plaatsen in het landschap. In Zuid-Scandinavië, waar al het metaal over grote afstanden aangevoerd moest worden en dus kostbaar was, gebeurde dit zelfs op ongeëvenaarde schaal. Al sinds de 19e eeuw wordt geprobeerd de motieven achter deze – naar onze moderne begrippen – raadselachtige metaaldeposities te verklaren. 

Om een beter begrip te krijgen van deze menselijke handelingen focust dit onderzoek niet zozeer op de motieven, maar juist op de handelingen zelf. Wat deed men nu eigenlijk precies? Welke voorwerpen koos men uit om achter te laten? En op wat voor plekken in het landschap? In een periode ver vóór de huidige globalisatie vonden dezelfde menselijke handelingen plaats in een enorm uitgestrekt gebied. Er moet dus een onderliggende logica zijn geweest die breed werd gedeeld. Deze logica wordt systematisch ontrafeld. 

De focus ligt op het ontstaan van deze praktijk (2350-1500 v.Chr.) in een gebied dat nooit eerder als geheel bestudeerd is (Denemarken, Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland). Het blijkt dat bepaalde elementen steeds weer van groot belang zijn voor de keuzes die mensen maakten. ‘Exotische’ en lokale voorwerpen, gebruiksvoorwerpen en ‘showvoorwerpen’; ze werden allemaal op een specifieke manier gedeponeerd. Duizenden jaren lang was het een volstrekt normale praktijk om waardevolle metalen voorwerpen bewust te deponeren – men heeft dit veel langer wél gedaan dan dat het nu níet meer gebeurt.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

Marieke Epping
Scientific communication adviser
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.