Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Child Interethnic Prejudice in the Netherlands: Social Learning from Parents and Picture Books

  • Y. de Bruijn
Date
Tuesday 11 January 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. J. Mesman

Summary:

In dit proefschrift wordt beschreven hoe ook bij jonge kinderen in Nederland al vooroordelen op basis van etniciteit worden gevonden. Daarnaast geeft het proefschrift inzicht in de attitudes en ideologieën waar kinderen mogelijk aan worden blootgesteld via twee socialisatie bronnen: ouders en kinderboeken.

De resultaten in dit proefschrift zijn een belangrijke eerste stap in het onderzoeken van het fundament om strategieën om vooroordelen te verminderen of voorkomen gebaseerd op de sociaal leren theorie toe te passen in de specifieke Nederlandse context. Het laat zien dat bij een benadering gebaseerd op intergroup contact verschillende obstakels kunnen worden ervaren: ouders staan in verschillende mate open voor direct interetnisch contact van hun kind met verschillende etnische groepen, direct interetnisch contact kan mogelijk ook negatieve effecten hebben, en de mate van etnische diversiteit in kinderboeken en daarmee de mogelijkheid om op die manier indirect interetnisch contact te bewerkstelligen lijkt beperkt.

Verder impliceren de resultaten uit dit proefschrift dat een multiculturalistische diversiteitsbenadering positievere effecten kan hebben op de interetnische attitudes van kinderen, met name voor witte kinderen, dan een kleurenblinde diversiteitsbenadering. Deze kleurenblinde benadering is echter overheersend in populaire kinderboeken. De resultaten beschreven in dit proefschrift kunnen gebruikt worden om zowel onderzoek als programma’s in de praktijk gericht op het verbeteren van interetnische relaties onder kinderen in Nederland vorm te geven en vooruit te helpen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.