Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Overheidstoezicht op Brzo-bedrijven; een onderzoek naar de kwaliteit

  • R.A. in 't Veld
Date
Wednesday 30 March 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. E.R. Muller
  • Prof. G.L.L.M.E. Reniers (TU Delft)

Summary:

Er zijn in Nederland ca. 400 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen omgaan (Brzo-bedrijven). Zij vormen een groot risico voor schade aan de mens, het milieu, roerend en onroerend goed. Sinds 1945 zijn er in Nederland 172 doden en 1719 gewonden te betreuren.

De overheid heeft een verantwoordelijkheid om de Brzo-bedrijven tot naleving van de wet- en regelgeving te brengen. Belangrijke instrumenten die de overheid daarbij kan inzetten zijn wetgeving, toezicht en handhaving.  

Teneinde vast te stellen hoe het thans gesteld is met de kwaliteit van de invulling door de overheid van deze taak is hiernaar een onderzoek uitgevoerd. Er is gekozen voor een kwalitatieve casestudy bij vijf overheidstoezichthouders. Als onderzoeksmethoden zijn documentenanalyse en semigestructureerde interviews ingezet. Er is een conceptueel model opgesteld.

Het onderzoek leidt tot de conclusie dat het Brzo-toezicht kwantitatief op orde is, maar suboptimaal is ten aanzien van de kwaliteit. Dit is gebaseerd op de volgende constateringen:

• De effectiviteit van het toezicht laat zich door een gebrek aan inzicht in de bijdrage aan de feitelijke naleving en rapportages met slechts outputgegevens niet goed vaststellen. Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen in het slagvaardig optreden en is er een gebrek aan onafhankelijkheid.
• De efficiëntie van het toezicht is op orde ten aanzien van de goede samenwerking tussen de toezichthoudende diensten en een over het algemeen adequate personele bezetting. De efficiëntie van het toezicht wordt benadeeld door een gebrek aan borging van de kwaliteit van het eigen handelen.
• Het Brzo-toezicht wordt over het algemeen uitgevoerd door competente inspecteurs.


 

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.