Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Defaming the Freedom of Religion or Belief: A Historical and Conceptual Analysis of the United Nations

  • B. van Schaik
Date
Tuesday 5 April 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. P.B. Cliteur
  • mr.  A.J. Kwak

Summary: 

Defaming the Freedom of Religion or Belief: A Historical and Conceptual Analysis of the United Nations analyseert de ontwikkeling van, en de controverse rond, de formulering en interpretatie van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging als een universeel recht binnen de Verenigde Naties. Niet alleen de juridische, maar ook de (rechts)filosofische en politieke dimensies van het onderwerp komen aan bod.

Dit onderzoek toont aan dat de universaliteit en non-discriminatoire toepassing van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging al sinds de totstandkoming ervan ter discussie staan, niet alleen op theoretisch niveau, door postmoderne opvattingen, maar ook, door de jaren heen, vanuit juridisch en politiek perspectief binnen de Verenigde Naties. Vanuit verschillende invalshoeken lijken deze actoren de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging te 'defameren' – vandaar de titel van dit onderzoek – en zijn zij erin geslaagd de bepaling te veranderen door deze anders te interpreteren dan zoals oorspronkelijk, in 1948, was beoogd. Deze ontwikkelingen hebben geleid en zullen naar alle waarschijnlijkheid blijven leiden tot een aantasting van de normatieve kracht van de wettelijke bepalingen betreffende de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Verschillende thema’s, zoals religieuze tolerantie, godslastering, defamatie van religie en het recht op apostasie, worden in dit kader besproken.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.