Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Effecten van korte gevangenisstraffen en de prijs die we ervoor betalen

Date
Thursday 28 April 2022
Time
Address
Kamerling Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room
A144

Overview

In beleid en rechtswetenschap wordt gevangenisstraf veelal gezien als ultimum remedium, een laatste redmiddel en een sanctie waar spaarzaam mee dient te worden omgegaan. De omvangrijke inzet van, met name korte, gevangenisstraffen als reactie op criminaliteit zet echter serieuze vraagtekens bij de validiteit van deze opvatting. Zo worden in Nederland jaarlijks tientallen duizenden gevangenisstraffen opgelegd, en betreft driekwart van de gevallen een gevangenisstraf van korter dan zes maanden. Hoewel een belangrijk doel van straffen is om herhaald delictgedrag te voorkomen, blijft het nog onduidelijk hoe effectief de korte gevangenisstraf is. Leiden korte gevangenisstraffen daadwerkelijk tot minder criminaliteit in de samenleving? En werkten zij mogelijk wel voor de een, maar niet voor de ander? Hilde Wermink deed de afgelopen jaren samen met een (inter)nationaal multidisciplinair team onderzoek op dit thema. In deze COI-lezing zet zij onder meer uiteen wat de effecten van korte gevangenisstraffen zijn op herhaald delictgedrag, en bespreekt zij strategie├źn om herhaald delictgedrag verder terug te dringen. Omdat gevangenisstraffen hogere kosten met zich meebrengen dan niet-vrijheidsbenemende straffen hangt er bovendien een prijskaartje aan. Tijdens de lezing gaat zij daarom ook verder in op de prijs die we als samenleving betalen voor de korte gevangenisstraf. De lezing zal in het Nederlands worden gehouden. 

De sessie wordt in hybride vorm gegeven (waar mogelijk online en fysiek). Als u van plan bent om persoonlijk aanwezig te zijn, bevestig dan graag uw aanwezigheid dan door een e-mail te sturen naar Asmaa Khadim op a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Presenter Bio

Hilde Wermink is Universitair Hoofddocent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast is zij promovendidecaan binnen de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar onderzoeksinteresse ligt op het terrein van beslissingen die door verschillende actoren in het strafproces worden genomen, zoals de straftoemetingsbeslissing en beslissingen omtrent voorlopige hechtenis. Enerzijds bestudeert zij hoe daderkenmerken (o.a. etniciteit), criminele geschiedenis kenmerken en proceskenmerken (o.a. beslissingen over voorlopige hechtenis) van invloed zijn op deze straftoemetingsbeslissingen. Haar onderzoek richt zich hiermee op de (on)gelijkheid en daarmee legitimiteit van beslissingen in het strafproces. Anderzijds bestudeert zij de legitimiteit door zich te richten op de vraag in hoeverre de genomen straftoemetingsbeslissingen effect hebben op de verdere levensloop van gestraften. Is het zo dat zwaardere straffen leiden tot minder recidive? En zijn er effectieve alternatieven voor gevangenisstraf? Ze maakt gebruik van verscheidene kwantitatieve onderzoeksmethoden om dit te onderzoeken, en publiceert nationaal en internationaal over haar interessegebieden. Deels is haar onderzoek extern gefinancierd, o.a. door RvdR, WODC en LUF, en in 2017 werd haar onderzoek naar effecten van gevangenisstraf op de verdere levensloop gehonoreerd met een VENI-subsidie. In het verleden heeft ze gastaanstellingen gehad bij de prestigieuze Sociology department van UC Berkeley en de Criminology and Criminal Justice Department van de University of Maryland. 

About Conflict Resolution @Leiden

Institutions for Conflict Resolution / Conflictoplossende Instituties (COI) is one of the two legal science themes of the Dutch National Sector Plan for Law at Leiden Law School, the other being Empirical Legal Studies. As part of its activities, the COI research group organises a monthly seminar series, Conflict Resolution Seminars @Leiden, for researchers interested in institutions for conflict resolution. The research seminars are intended to explore judicial approaches to resolving difficult and contentious societal problems, ranging from climate protection to race relations. Judicial decision-making at the local, national and supranational levels, as well as alternative dispute resolution approaches, are considered. 

Researchers across Leiden University are invited to present their work, and we welcome interdisciplinary and multidisciplinary research on any topic that aligns with the theme of the seminar series. These seminars are intended to bring together academics from across the university to share ideas and collaborate on mechanisms and strategies that best promote effective and inclusive conflict resolution. If you are interested in becoming a presenter, please contact Asmaa Khadim at a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Click here to join the online session

This website uses cookies.  More information.