Universiteit Leiden

nl en

Conference

Liveable Planet congres: Lokaal beleid voor een leefbare planeet

Date
Thursday 14 April 2022
Time
Address
Online en in het museum van Volkenkunde in Leiden

Unfortunately, this Liveable Planet event is in Dutch. Please stay tuned for the next English event!

Op 14 april van 13:00 tot 16:00 vindt in Leiden een het Liveable Planet congres plaats over lokaal en integraal beleid voor het aanpakken van duurzaamheidsdoelen (o.a. Global Goals en het klimaatakkoord) en de kansen en uitdagingen die daarbij komen kijken. Het congres, met aansluitende netwerkmogelijkheid, wordt georganiseerd door het Liveable Planet team van Universiteit Leiden en de VNG in het kader van Leiden City of Science. Meld je voor 9 april aan om het event fysiek bij te kunnen wonen! Na 9 april kun je je nog aanmelden om het event online te volgen, maar is de inschrijving voor fysieke deelname helaas gesloten. Aanmelding voor fysieke deelname aan dit event is helaas niet meer mogelijk. Het evenement kan online gevolgd worden via de livestream in onderstaande link.

Urgentie

De tijd tikt door, en al worden de duurzame ontwikkelingsdoelen steeds breder bekend en omarmd, we hebben beperkte tijd om de doelen te bereiken. Het lokale speelveld kan daar heel veel in betekenen. Het versterken en faciliteren van gemeenschappen lijkt hierbij goed te werken, mits voldoende duidelijk is waar we naar toe moeten bewegen. Tijdens dit congres willen we belangrijke spelers samenbrengen om deze thematiek te bespreken en de kansen op korte én lange termijn te belichten.

De leidende vraag op dit congres is: Hoe pakken we alle verschillende duurzaamheidsdoelen op een integrale manier op lokaal niveau aan? Hiermee bedoelen we de verduurzaming van het fysieke, sociale én economische domein in een context waar onder andere schaarste in budget, ruimte en menskracht uitdagingen vormen.

Het congres

Burgemeester van Leiden Henri Lenferink opent het congres, samen met dagvoorzitter Bart Krull. Wethouder Bronckhorst Paul Hofman en professor Eefje Cuppen zetten de thematiek verder uiteen. Aan de hand van korte pitches (zie hieronder) uit de praktijk worden de do’s en dont’s belicht. Marjan Minnesma, directeur Urgenda, zal vervolgens vertellen over haar ervaringen met duurzaamheidsprojecten. In een afsluitend panelgesprek met (voormalig) ambtenaren en bestuurders, waaronder Frank Landman, voorheen loco-gemeentesecretaris gemeente Rheden, en Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss, gaan we dieper op de thematiek in.

Pitches

Case studies zullen worden uiteengezet in o.a. de volgende pitches:

  • Maarten Schrama, Polderlab Vrouwe Venne in de gemeente Kaag & Braassem, living lab voor leefbare en duurzame landbouw in veenweidegebieden.
  • Esther Slegh, procesregisseur duurzaamheid in de gemeente Goeree-Overflakkee, samen voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee.
  • Esmeralda Popkema, Public Affairs coordinator in de gemeente Súdwest Fryslân, Samen werken aan een gezonde leefomgeving. Van een duurzame Omgevingsvisie 1.0, naar actie.

Voor wie

Een interdisciplinair gezelschap is van groot belang! Deze conferentie is bedoeld voor ambtenaren en bestuurders van decentrale overheden, en is even relevant voor wetenschappers en overige stakeholders in de transitie naar een duurzame samenleving.

Waar & wanneer

Het congres zal hybride plaatsvinden: live in het museum van Volkenkunde in Leiden en als livestream op het internet. Het congres vindt plaats op donderdag 14 april van 13:30 (inloop vanaf 13:00) tot 16:00 uur met aansluitende netwerkmogelijkheid.  

Congres take-aways

De belangrijkste take-aways van dit congres zijn:

  • Overzicht van en inzicht in de internationale duurzaamheidsdoelen waar lokaal aan bijgedragen kan worden en de kansen die dit geeft voor integraal beleid
  • Inspiratie en geleerde lessen uit voorbeeldprojecten over hoe deze doelen lokaal aangepakt kunnen worden: handelingsperspectief
  • De mogelijkheid tot gesprek met ambtenaren en bestuurders die aan de thematiek werken: netwerkversterking

Liveable communities – Liveable Planet

This website uses cookies.  More information.