Universiteit Leiden

nl en

Lecture

Beschadigd vertrouwen: Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade

Date
Monday 23 May 2022
Time
Address
Kamerling Onnes Building
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room
B041

Overview

Hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij bij een grootschalig infrastructureel project schade voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang? In haar proefschrift Beschadigd vertrouwen gaf Georgina Kuipers een interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid vorm op basis van inzichten uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Vervolgens analyseerde zij aan de hand van drie omvangrijke casestudies – de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de uitbreiding van luchthaven Schiphol, en de gevolgen van de gaswinning in Groningen – in hoeverre deze theoretische inzichten effect sorteren in de praktijk. In dit seminar vertelt zij over de opzet en uitvoering van haar proefschriftonderzoek, dat praktische en concrete handvatten biedt aan juristen en beleidsmakers die zich bezighouden met schadebeleid, zodat zij in de toekomst het vertrouwen in de overheid niet (onbedoeld) onnodig schaden. De lezing zal in het Nederlands worden gehouden. 

De sessie wordt in hybride vorm gegeven (waar mogelijk online en fysiek). Als u van plan bent om persoonlijk aanwezig te zijn, bevestig dan graag uw aanwezigheid dan door een e-mail te sturen naar Asmaa Khadim op a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Presenter Bio

Georgina Kuipers behaalde haar bachelor Liberal Arts and Sciences: Global Challenges aan het Leiden University College The Hague in 2013, waarbij zij zich specialiseerde in de major World Politics. Zij vervolgde haar studie via een research master in Political Science and Public Administration, specialiserend in de bestuurskunde, aan de Universiteit Leiden. Gedurende haar masteropleiding volgde zij tevens het Leiden Leadership Programme, waarvoor zij onder andere een praktijkopdracht uitvoerde voor de Directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast haar studies heeft zij bestuurswerk verricht als academic representative bij het Leiden University College en als assessor bij de Honours Academy van de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als Coördinator Strategie en Beleid en Onderwijscoördinator Honours Classes & Beleidsmedewerker bij de Honours Academy. Sinds 2016 is zij verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, aanvankelijk als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en later als promovenda. Ze promoveerde op 7 december 2021 op haar proefschrift Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Sinds oktober 2021 is zij werkzaam als onderzoeker en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te Den Haag.

About Conflict Resolution @Leiden

Institutions for Conflict Resolution / Conflictoplossende Instituties (COI) is one of the two legal science themes of the Dutch National Sector Plan for Law at Leiden Law School, the other being Empirical Legal Studies. As part of its activities, the COI research group organises a monthly seminar series, Conflict Resolution Seminars @Leiden, for researchers interested in institutions for conflict resolution. The research seminars are intended to explore judicial approaches to resolving difficult and contentious societal problems, ranging from climate protection to race relations. Judicial decision-making at the local, national and supranational levels, as well as alternative dispute resolution approaches, are considered. 

Researchers across Leiden University are invited to present their work, and we welcome interdisciplinary and multidisciplinary research on any topic that aligns with the theme of the seminar series. These seminars are intended to bring together academics from across the university to share ideas and collaborate on mechanisms and strategies that best promote effective and inclusive conflict resolution. If you are interested in becoming a presenter, please contact Asmaa Khadim at a.n.khadim@law.leidenuniv.nl

Click here to join the online session

This website uses cookies.  More information.