Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

The Duty to Investigate in Situations of Armed Conflict

  • F. Tan
Date
Thursday 19 May 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. H. Duffy
  • Prof. M.L.P. Loenen

Summary:

In situaties van gewapend conflict vinden veelvuldige schendingen plaats van mensenrechten en van het humanitair oorlogsrecht. De internationale roep om onderzoek naar dergelijke schendingen, en om strafrechtelijke vervolging van daders, is vaak groot. Niettemin is onder het internationale recht niet geheel duidelijk wanneer Staten onderzoek naar dergelijke incidenten moeten doen, en hoe dat onderzoek er vervolgens uit moet zien.

Dit gebrek aan helderheid hangt soms samen met de vraag in hoeverre internationale mensenrechten überhaupt van toepassing zijn tijdens een gewapend conflict, vooral waar Staten hun strijdkrachten inzetten aan de andere kant van de wereld. Maar ook wanneer hierover geen twijfel bestaat, lopen het humanitair oorlogsrecht en mensenrechten uiteen in de vraag (i) of een incident, waarbij bijvoorbeeld burgerslachtoffers zijn gevallen, onrechtmatig is, (ii) of er daarom onderzoek moet worden uitgevoerd, en (iii) aan welke standaarden een dergelijk onderzoek moet voldoen. Moet bijvoorbeeld strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar de betrokken leden van de strijdkrachten, of volstaat disciplinair onderzoek? En moeten onderzoekers volledig onafhankelijk zijn van de strijdkrachten, of hebben commandanten daarin een belangrijke rol te spelen? Zolang het antwoord op deze en andere vragen niet helder is, wordt de verplichting onderzoek te doen onvoldoende ten uitvoer gelegd.

Daardoor blijven oorlogsslachtoffers verstoken van rechtvaardigheid, ontlopen daders gerechtigheid, verkeren Staten in een onzekere positie, en lopen leden van de strijdkrachten het risico meermaals voorwerp van onderzoek te worden. Deze studie schept helderheid door een juridische analyse van de geldende verplichtingen, en van de verhouding tussen mensenrechten en het humanitair oorlogsrecht.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
+31 (0) 6 2857 6982
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.