Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Receiving visits in Dutch prisons

  • M.L. Berghuis
Date
Thursday 23 June 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. P. Nieuwbeerta

Summary:

Het ontvangen van bezoek tijdens detentie is heel belangrijk voor het leven in en na detentie, echter niet alle personen in detentie krijgen bezoek van familie en vrienden. De personen die wel frequent bezoek ontvangen of net voor vrijlating bezoek ontvangen hebben minder kans op een veroordeling voor overtredingen binnen zes maanden na vrijlating. Het is dus belangrijk dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden voor bezoek in gevangenissen en huizen van bewaring stimuleert en faciliteert.

Deze conclusies trekt Maria Berghuis in haar dissertatie die ze 23 juni 2022 zal verdedigen aan de Universiteit Leiden. Voor haar promotieonderzoek heeft ze, in het kader van de Life in Custody Study, voor het eerst in Nederland alle personen in alle 28 penitentiaire inrichtingen bevraagd over hun bezoek en gedrag in en na detentie. Door meerdere databronnen te combineren geeft haar proefschrift een overzicht van de huidige stand van zaken van gevangenisbezoek in Nederland en belangrijke inzichten in de determinanten en consequenties van het ontvangen van bezoek. De zes studies in dit proefschrift onderstrepen het belang van bezoek in detentie. Ook laat dit proefschrift zien dat partners mogelijk een belangrijke schakel zijn in het sociale netwerk van gedetineerde personen. Tevens heeft dit proefschrift inzichtelijk gemaakt hoe bezoek in detentie kan worden gefaciliteerd, maar dit betekent niet noodzakelijk dat er positieve effecten ontstaan. De crux voor het gevangenisbeleid en de praktijk is dan om te zoeken naar een balans tussen het waarborgen van veiligheid en orde in de gevangenis en het bevorderen en in standhouden van een ondersteunend sociaal netwerk.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

Marieke Epping
Scientific communication adviser
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.