Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

North Sea Noise in the Anthropocene

  • I. van der Knaap
Date
Wednesday 25 January 2023
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. H.W. Slabbekoorn
  • Prof. C.J. ten Cate
  • Prof. T. Moens (Univ. Gent)

Summary

Onderwater is geluid overal. In zee gaat geluid 5 keer zo snel als in lucht en voor veel onderwaterleven is geluid daarom van groot belang voor oriëntatie, communicatie, overleving en reproductie. Inmiddels zijn ook wij mensen bijna overal en dragen wij, in variërende maten, bij aan onderwatergeluid.

Twee belangrijke antropogene activiteiten op zee waar geluid bij geproduceerd wordt zijn: seismische exploratie van de zeebodem en heien van funderingen. Beide gaan gepaard met regelmatige laagfrequent geluiden (50-500 Hz) die overlappen met het gehoor van de meeste vissoorten. Om meer te weten te komen over de effecten van dit type geluid op het gedrag van kabeljauw, is het project PCAD4Cod opgezet. Mijn onderzoek was onderdeel van dit project en had als doel het effect van blootstelling aan dit type geluid op vrij-zwemmende Noordzee kabeljauwen te onderzoeken.

Uit de resultaten van twee geluidsblootstellingstudies blijkt dat het gedrag van kabeljauw wordt beïnvloed door zowel seismisch als heigeluid. Tijdens de seismische survey waren de vissen minder actief en verlieten ze ná de blootstelling het gebied eerder dan gebruikelijk. Heien resulteerde niet in een gebiedsverlating maar zorgde wel voor een verplaatsing van de vissen tijdens blootstelling richting aanwezige bodemstructuren. De Noordzee is en blijft een intensief gebruikt gebied. Daarbij komt dat, door klimaatverandering, dit gebied snel aan het veranderen is wat ook effect heeft op geluidsperceptie. Alleen door inzicht te krijgen in de effecten van geluid kunnen wel overwogen beslissingen worden genomen, om zo het onderwaterleven ook voor toekomstige (vis)generaties veilig te stellen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.