Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

The Crucible of War

  • M. van der Vorm
Date
Wednesday 19 April 2023
Time
Address
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • dr. F.P.B. Osinga
  • Prof.dr. M.W.M. Kitzen

Summary

Krijgsmachten moeten zich doorlopend aanpassen aan operationele omstandigheden en zich voorbereiden op mogelijke toekomstige dreigingen. Dit gold ook voor de Nederlandse en Britse legers tijdens hun inzet in Afghanistan. Dit proefschrift onderzoekt de leerprocessen van beide krijgsmachten tijdens hun inzet in zuid-Afghanistan en in hoeverre deze lessen nadien zijn geborgd in deze organisaties.

Dit proefschrift laat zien dat veel initiatieven 'in het veld' tot stand kwamen. Formele leerprocessen bleken vaak niet adequaat. Hierdoor bleven verbeteringen vaak beperkt tot het tactische niveau.
Hoewel de waarde van de ervaringen uit Afghanistan breed werden onderkend, bleek het moeilijk om deze goed te borgen na afloop van de missie. Hierdoor bestaat de kans dat deze ervaring snel verloren gaat.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van archieven, doctrinepublicaties, formele evaluaties en beleidsdocumenten. Tevens zijn meer dan 120 militairen, ambtenaren en wetenschappers geïnterviewd die betrokken waren bij de Nederlandse en Britse campagnes in Zuid-Afghanistan.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.