Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Understanding uncertainty

  • B.J.T.H. Bernards
Date
Wednesday 19 April 2023
Time
Address
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. S.M. Groeneveld
  • dr. J. van der Voet
  • dr. S. van der Pas

Summary

De decentralisaties in het sociaal domein van 2015 hebben geleid tot de introductie van wijkteams in de meeste Nederlandse gemeenten⁠. Deze wijkteams hebben als doel om zorg en ondersteuning dichter bij de burger te brengen en om maatwerk mogelijk te maken⁠. Hiervoor is alleen het inrichten van wijkteams echter onvoldoende⁠. Het vraagt ook om een nieuwe manier van werken van professionals⁠. De impact die de decentralisaties daarmee hebben op professionals is de focus van dit proefschrift⁠.

In het bijzonder kijkt dit proefschrift daarvoor naar de onzekerheidservaringen van professionals⁠. Deze onzekerheidservaringen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de opdracht voor professionals om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor burgers en niet langer blindelings regels uit te voeren⁠. Aan de hand van interviews, surveyonderzoek en dagboekstudies heeft dit proefschrift onzekerheid ontrafeld⁠.

In tegenstelling tot wat op basis van bestuurskundige theorie verwacht kan worden, laat het proefschrift daarbij zien dat onzekerheid niet door regels gereduceerd kan worden⁠. Sterker nog, inconsistenties tussen (stelsels van) regels zorgen juist voor meer onzekerheid⁠. Daar komt nog bij dat een teveel aan regels de doelen van de decentralisaties hindert: maatwerkoplossingen zijn niet te vangen in regels⁠.

Het leiderschap van teamleiders in wijkteams kan onzekerheid wel reduceren⁠. Leiderschap kan er zelfs voor zorgen dat professionals onzekerheid ten goede aanwenden in hun werk⁠. Zij maken dan gebruik van de interpretatieruimte die onzekerheid óók biedt en benutten deze om te innoveren en tot maatwerk te komen⁠. Zo kan leiderschap de sleutel vormen tot het laten slagen van de decentralisaties in het sociaal domein⁠.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.