Universiteit Leiden

nl en

Hoe open? Open Gesprekken over transparantie

In de maanden maart, april en mei organiseerde het programma Transparantie in Informatie, van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gesprekken over de veranderopgave naar een Open Departement. De sessies hadden als doel om een eerlijk en open gesprek met elkaar te voeren over verandering en wat daarin lastig is bij onszelf of bij de organisatie. Hoe open durf jij te zijn?

Hoe ver gaat openbaarheid?

https://opengesprekken.vngconnect.nl/ 

Op 17 mei was Dorota Mokrosinska, politiek filosoof, gastspreker. Zij sprak over de noodzakelijke grenzen aan transparantie. 

Open gesprek 5 | 17 mei, van 10:00 tot 12:00 uur
We streven naar een Open Departement. Maar moet alles altijd transparant? Waar liggen de grenzen? Is openbaarheid wel altijd zinvol? Wat zijn de voor- en nadelen van transparantie?

This website uses cookies.  More information.