Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Choosing the right track

  • C.M. Hoeboer
Date
Tuesday 18 January 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. W. van der Does
  • Prof. A van Minnen (Radbout University)
  • Prof. M. Schoorl

Summary:

Fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd kan langdurige psychische klachten veroorzaken zoals een posttraumatische stress stoornis (PTSS). ‘Prolonged exposure’ (PE), een vorm van gedragstherapie, is al decennia lang een effectieve behandeling gebleken voor PTSS. Het verwerken van de herinneringen aan het misbruik is een cruciaal element van deze behandeling. Juist bij mensen die in de kindertijd zijn getraumatiseerd wordt PE minder vaak toegepast. Angst voor crises of de overtuiging dat deze behandeling bij hen te belastend of minder effectief is, staat de toepassing in de weg.

In dit promotieonderzoek onderzochten we de effectiviteit van drie vormen van Prolonged Exposure. De vormen verschilden in de intensiteit (‘dosering’) van de behandeling en in het al dan niet starten met een ‘voorbehandeling’ middels een emotieregulatie training. Een gerandomiseerde clinical trial werd uitgevoerd met 149 mensen met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd.

We vonden dat ook deze patiënten effectief en snel behandeld kunnen worden met alle drie de vormen van PE. Het gemiddelde effect op PTSS klachten was groot en hoewel niet alle patiënten profiteerden werd de behandeling goed verdragen. Er waren geen aanwijzingen voor contra-indicaties. Wel vonden we combinaties van patiëntkenmerken die gerelateerd waren aan relatief grotere effecten van de verschillende condities. We concluderen dat Prolonged Exposure – in elk van de onderzochte vormen - een veilige en effectieve behandeling is voor patiënten met PTSS gerelateerd aan fysiek of seksueel misbruik in de kindertijd.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.