Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Emerging Parenthood

Date
Wednesday 2 November 2022
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. J. Mesman
  • Prof. L.R.A. Alink

Summary

Het creëren van een optimale start tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen is een belangrijke focus voor onderzoekers en beleidsmakers. Een manier waarop ouders positieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van hun kind is via sensitief ouderschap. Dit staat voor de vaardigheid om signalen van het kind te begrijpen en hierop prompt en adequaat te reageren. Dit proefschrift geeft inzicht in het verloop van sensitief ouderschap van de babytijd tot peutertijd bij moeders en vaders die hun eerst kind hebben gekregen, middels longitudinale data uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten.

De resultaten van dit proefschrift demonstreren dat vaders en moeders sensitiever reageren op hun baby in meer ecologisch valide contexten, oftewel tijdens situaties die meer overeenkomen met hun dagelijkse realiteit, dan in minder ecologisch valide contexten. Daarom raden we aan context in acht te nemen wanneer ouderschapsvaardigheden worden bestudeerd en geëvalueerd. Daarnaast hebben we een eerste stap gezet naar meer duidelijkheid over de manier waarop ouders reflecteren op de ouder-kind relatie gedurende de transitie van zwangerschap naar ouderschap in relatie tot sensitief ouderschap. We vonden slechts zwak bewijs voor de in theorie beschreven relatie tussen deze reflectie en sensitief ouderschap. Tot slot zagen we dat moeders en vaders gedurende de eerste twee jaar ongeveer even sensitief zijn, en dat de mate van sensitiviteit in deze periode bij beiden toeneemt, wat aangeeft dat zowel moeders als vaders over de tijd heen beter worden in het oppikken en gepast reageren op de signalen van hun kind.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.