Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry based Metabolomics Approaches for Volume-restricted Applications

  • M. Admiraal-van Mever
Date
Wednesday 14 June 2023
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • dr. R. Ramautar
  • Prof.dr. T. Hankemeier

Summary

Metabolomics is een krachtige tool om inzicht te verkrijgen in de complexiteit van de menselijke biologie en de pathofysiologie van ziekten⁠. Door het metaboloom te analyseren, wat verwijst naar de verzameling van stofwisselingsproducten die aanwezig zijn binnen een biologisch systeem, kan direct de fysiologische status van een organisme worden verkregen⁠. Metabolomics is naar voren gekomen als een veelbelovende techniek voor neurowetenschappelijk onderzoek, omdat het helpt om licht te werpen op de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan neurodegeneratieve en neuropsychiatrische ziekten⁠. Een van de belangrijkste uitdagingen binnen (hersen)metabolomics is de betrouwbare en gevoelige analyse van volume-gelimiteerde biologische monsters⁠. In dit proefschrift worden innovatieve analytische workflows op microschaal ontwikkeld, gebaseerd op capillaire elektroforese (CE) gekoppeld aan massaspectrometrie (MS), om metabole profielen te genereren in monsters met een beperkt volume⁠. Hierbij wordt aangetoond dat de technische reproduceerbaarheid, detectiegevoeligheid en metabole dekking van CE-MS voldoende zijn om toepassing mogelijk te maken voor verschillende volume-gelimiteerde matrices die van belang zijn voor neurowetenschappelijk onderzoek⁠.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.