Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Het rechterlijk bevel en verbod als remedie

  • J.J. van der Helm
Date
Tuesday 16 May 2023
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. H.B. Krans
  • Prof.dr. M.H. Wissink

Summary

Wat doet u als een ander onrechtmatig dreigt te handelen of gemaakte afspraken niet nakomt? Afwachten leidt tot schade en het verhaal van die schade is met haken en ogen omgeven. Beter is het om de schade te voorkomen door de wederpartij tot bepaald gedrag te dwingen.
Dit proefschrift gaat in op de vraag of er een recht bestaat op een preventieve remedie, dus een remedie die kan worden ingezet voordat schade ontstaat. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van het Nederlandse recht, het Unierecht en het EVRM. Onderzocht wordt vervolgens of de nationale regeling van het rechterlijk bevel en verbod voldoet aan de eisen die aan een effectieve remedie zijn te stellen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.